KONSERTER

Neste konsert

Denne våren jobber vi med Frank Martin sin dobbeltkormesse som vi skal fremføre sammen med Kammerkoret Aurum i slutten av april. Vi holder konserter i både Trondheim og Bergen.

• Lørdag 21. April 2018, Ilen kirke i Trondheim
• Lørdag 28. April 2018, Johanneskirken i Bergen

Tidligere konserter: