LYD

Youtube     Spotify     Tidal

Tips til deg som vil høre på oss: Bruk hodetelefoner! Da blir lydbildet riktigere enn med datamaskinhøyttalere.

Ubi Caritas

Ola Gjeilo

Hvad est du dog skjøn, op. 74 nr 1
barytonsolo Simen Bredesen

H. A. Brorson/Edvard Grieg

Bogoroditse devo

Arvo Pärt

Presjataja bogoroditse, op. 43 nr 1
barytonsolo Eirik Waldeland

Pavel Tjesnokov

Deilig er jorden

Korsfarersang fra det 12te årh./B. S. Ingemann, arr. Thomas Beck

 

  

Ole Bull Kammerkor 2019 5
Ole Bull Kammerkor 2019
Foto: Magnus Skrede
Logo Grieg Foundation

Ole Bull Kammerkor er støttet av Grieg Foundation